Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet sitt prosjektarbeid er per i dag av ulike grunner i en rolig fase, men noen få idéer er likevel under utvikling.   

Ett prosjekt er i havn: museumsutstilling sammen med Nord-Troms museum: Lyngshestfortellinger, åpna 01.10.2016. Dette er en vandreutstilling som skal til alle Nord-Troms-kommunene i løpet av et par år, og et lite besøk til Midt-Troms tidlig i 2018.

Vi er også involvert i noen idéer som har med reiseliv, formidling og kontakt med andre land på Nordkalotten. 

Vi søker om midler fra Barentssekretariatet for å ta opp igjen det gode samarbeidet med hestemiljøet i Arkhangelsk. De arrangerer en konferanse og en Mezenca/TREC-konkurranse i Mezen i juni 2018.

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm