Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Skeid er en ny hesteaktivitet spesielt for de tre nasjonale hesterasene nordlandshest/lyngshest, dølahest og fjordhest, og hver rase kan i tillegg ha egne øvelser som passer spesielt god for den enkelte rasen. Aktiviteten/sporten er under utvikling. Initiativet til utvikling av Skeid kom gjennom Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene, som anbefalte en tetter sammenheng mellom avl og bruk.

Vedtak fra Landsmøte, Landslaget for nordlandshest/lyngshest mars 2017

Brev fra Foreninga Reisaskeid april 2017

Svar fra Landslaget april 2017

Kortversjon: hva er Skeid: 

Presentasjon om Skeid av Hanne Fjerdingby Olsen, på erfaringssamling 14. - 15. januar 2017, NHS 

For lyngshesten sin del hadde vi den første testen på Nord-Norsk Hestesenter i 2012.

Skeid skal være en aktivitet som stimulerer til bruk av hestene i ulike aldere og all slags bruk og trening av hestene i forkant vil være en positivt for deltakelse i Skeid. Skeid vil være en svært god måte å vise fram de nasjonale hesterasene på og på sikt skal egenskapsregistreringer gjort gjennom Skeid kunne brukes i avlsarbeidet. 

I Skeid kommer rasenes gode egenskaper i terrenget til sin rett. Rasenes gode evne til å lese brukerne sine og tilpasses seg dem, deres evne til å takle miljøutfordringer og til å skru om fra fart til konsentrasjon skal vises fram og videreutvikles. Det blir arrangert Skeid mange steder i landet i regi av lokallagene for de nasjonale hesterasene.

Det er laga en film om Skeid i forbindelse med Fjordhest-NM i 2012: Fjordkraft

Skeid har en egen logo:

Skeid 500

De tre landsorganisasjonene har patent på regelverk og logo. Bedømmingsskjema finner du her.

Fokus unghest tildeler midler til lokallag som arrangerer Skeid, mer om skeid (inkludert artikkel i avisa Nationen) og om søking av midler finner du på nettsida til Fokus Unghest. Fokus Unghest er et prosjekt som eies av de tre raseorganisasjonene. 

 

Her finner du en artikkel om Skeid fra NMBU; av Hanne Fjerdingby Olsen, publisert på forskning.no i 2015.

Artikkel om Skeid i Hestesport 2014

 

Det finnes flere nettsider og Facebooksider som omhandler Skeid: 

- Reisaskeid

- Helgelandsskeid

Filmer på YouTube:

- Undersåkerskeid

Eksempel på påmeldingsskjema (Reisaskeid 2016)

Eksempler fra Reisaskeid 2016:

-banetegning ri

-banetegning kjøre/leie/tømmekjøre

-dømmeskjema ri

-dømmeskjema kjøre

-dømmeskjema leie/tømmekjøre 

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm