Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.

God jul - og takk for godt samarbeid i 2019

Birgit er snart ferdig med forprosjektet "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse" Prosjektbeskrivelse og sluttrapport legges ut våren 2020

Les mer

Nytt forprosjekt er innvilga

Mattilsynet har innvilga Birgit 30 % permisjon 1 år fra 1. februar 2019

Les mer

Riktig god jul til alle våre lyngshestvenner!

Sledeføret har akurat kommet i tide til jul, 10 minusgrader, nysnø og mange kvelder har det vært månelyst! Det er nydelig i Lyngshestlandet!

Les mer

Skeidreglementet er oppdatert

De tre nasjonale hesterasene sammen men Norsk Hestesenter har lagt ut mye ny informasjon om Skeid - mars 2018

Les mer

Vi har oppdatert sidene

Vi har lagt ut mange nye lenker og artikler

Les mer

God jul og godt nytt år til våre samarbeidsparter …

Det har vært et gledelig og inholdsrikt for oss i Lyngshestlandet!

Les mer

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm