Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Første hoppeføll på tre år

Reisa Jubilea kom med et fint hoppeføll etter Søberg prinsen. Hun heter Reisa Rosa !

Reisa Rosa er 6. hoppe i hoppelinja på garden: u. Reisa Jubilea som er u. Reisa Livli, u. Reisa Luna, u. Lara 130, u. Luna 82.

Rosa er veldig lys rød, med uvanlig lyse øyne, det er mulig hun bærer sølvgen, Søberg Prinsen har i alle fall sølvgen, så det kan være mulig. Hun er stor, langbeint og med et spesielt pent hode !!

 Flere bilder finnes i albumet hestene III

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm