Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Geirmund tildelt minnemedalje i gull

Den 7. mars blei Geirmund overrakt Det Kongelige Norske Videskabers Selskap sin minnemedalje for sitt arbeid for nordlandshest/lyngshest

Under  Det Kongelige Norske Videskabers Selskap sitt Høytidsmøte den 7. mars fikk Geirmund overrakt medalje, diplom og et kunstverk av Håkon Bleken, for sitt arbeid for hesterasen.

Se DKNVS sin nettside her

Se Geirmund sin takketale her

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm