Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Avl sommer 2014

Váhkar og Álddagas har gode dager med hopper - og føll har det kommet etter fjorårets bedekkingssesong

Trollvik Váhkar bedekte to hopper i vårstasjon hjemme før han reiste til Søgne til Aina Berge på Freden gård hvor han nå har bedekt alle de 10 hoppene i følget sitt. 

 

Se film fra slippet her: http://n247.no/?nyhet=1613&tittel=Godt_gammeldags_slipp

Han har foreløpig fått ett føll etter fjorårets bedekkinger; nydelig rød hingst uten avtegn under Holands Diva: Lundvolls Rauden,  og venter ett føll til.

 

Reisa Álddagas går med tre hopper nå - alle tre er våre, men to selges og flytter til Østlandet når sommeren er slutt.

Hans ene hoppe fra i fjor: Marte fra "Lykken er en lyngshest" fikk endelig føll; en rød flott hingst!

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm