Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Det nærmer seg fjellturer for Lyngshestlandet

Vi er så smått i gang med kortere turer for gjester fra Lyngen Lodge - fra august er vi i gang med de lengre turene.

Vi har innleda sesongen med kortere turer for gjester fra Lyngen Lodge - fra august er vi i gang med de lengre fjellturene våre.

Vi ser fram til en god sesong i nydelige områder og trivelige gjester, med våre fantastiske lyngshester!

  

Dette blir vår siste ordinære sesong - de neste åra vil vi eventuelt kunne arrangere turer på forespørsel!

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm