Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Siste ordinære sesong er vel i havn

Lyngshestlandet vil redusere tilbudet om turer fra neste sesong - foreløpig ikke avklart om vi vil ha overnattingsturer på programmet - informasjon kommer i løpet av november.

 

Foto: Maria Ellingsen

Lyngshestlandet vil gjerne takke våre fantastisk positive gjester, våre kunnskapsrike, arbeidsomme, fotograferende og trivelige ledere, vår eminente fotograf og ikke minst våre tøffe, robuste, avbalanserte og alltid arbeidsvillige lyngshester!!

Uten deres innsats - ingen turer med Lyngshestlandet i vår nydelige og tøffe Nord-Troms-natur og ingen mulighete til å formidle opplevelsene!

 

Tusen, tusen takk for at dere har bidratt til at vi har fått anledning til å vise fram lyngshesten som den unike turhesten den er!

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm