Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet er klare for Riddu Riđđu

Vi har i år igjen et samarbeid med Riddu Riđđu og tilbyr rideturer under urfolksfestivalen i Manndalen

Turene i år går i området ved Svartskogen og vi har fått med oss en lokal turleder Eilif Larsen, som vil fortelle om Svartskogens historie under turen.

Turene er allerede fulltegna !!

Onsdag klokka 1800 vil Elling Vatne være sammen med oss i Fortellergamma på Riddu-sletta og fortelle om lyngshesten. Der er det åpent for alle !

Mer om Lyngshestlandet under Riddu kan du lese her

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm