Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Reisa Alddagas er vallak

Hingstene og den ny-kastrerte utnytter siste del av beitesesongen

Det er en sjelden høst - vi har hesta på beite i slutten av oktober. Hoppe- og vallakflokken har beita gammel eng, men ser ut som om de har gått på høy-energi-fór...

Hingstene og den nykastrerte har gått sammen siden begynnelsen av september og nå nærmer beitesesongen seg slutten. De har spist seg opp til vinteren de også.

 

Første møte etter sommeren

Vuojan viser underkastelse for Alddagas

Alddagas hilser på Arat og Barko

Vahkar med sine to sønner Slettmo Vuojan og Reisa Viirko (begge født 2013)

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm