Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Havnnes handelssted får Olavsrosa og NRK-besøk

Vi er invitert til å overvære overrekkelsen av Olavsrosa 25.juni 2015 til Havnnes Handelssted. Stas!

NRK sin sommerbåt kommer til Havnnes samme dag og vi vil være der med Reisa Rahkis og Reisa Lihkku

IMG 3898

og Trollvik Bjarke/Reisa Rein med tospannstrille

 

 

Sist redigert onsdag, 24 juni 2015 13:26
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm