Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vellykka turer under Riddu Riđđu

Lyngshestlandet hadde 4 fulltegna turer i Svartskogen under Riddu Riđđu

Vi var så heldige å få med oss Marianne Hovind Bakken som hjelper på turene våre. Hun jobber for International Work Group for Indigenous Affairs ( http://www.sosialantropologi.org/iwgia/). Hun har skrevet ned noen stikkord etter turene i Svartskogen, hvor Eilif O. Larsen var lokal turleder og delte med oss litt fra Svartskogens spesielle historie:

Lokalbefolkningen i Manndalen vant eierskapet over Svartskogen ved Høyesterettsdom i 2001 mot den norske staten. Striden har gått over flere hundre år. Striden hadde gått i bølgedaler og toppet seg i 1920, da staten forsøket å kreve inn restskatt hos en mann i Svartskog ved å ta den siste kua hans. Han kunne like så gjerne drepe kjerringa, ungene og så seg selv for det var umulig å overleve uten denne siste kua. Dette førte til opprør i Manndalen.

Det kollektive eierskapet av Svartskogen i dag modelert på gamle samiske kollektive tradisjoner i forhold til bruksrett; siida.
Dommen i høyesterett har hatt føringer på senere rettsaker og lovgivning, mest kjent er Finnmarksloven.

Eilif snakket også om at fortellergamma i Čearpmat, der turen endte, ikke ligger langt fra Baalsrudhula hvor Manndalssamene gjemte Jan Baalsrud under andre verdenskrig etter at han og resten av sabotasjegruppen som kom over fra Shetland ble beskutt av tyskerne. Flere ble drept, Jan Baalsrud ble lettere skadd - ble skutt i tåa, og det gikk koldbrann i såret. Sjøsamene og fjellsamene samarbeidet for å få Baalsrud i hemmelighet over fjellet med risiko for at hele lokalsamfunnet ville bli utradert av tyskerne. Baalsrud flyttet på sine eldre dager til Spania, men ble gravlagt i Manndalen etter eget ønske.

Manndalsfolket er kjent for å stå sterkt samlet. Det har på mange måter vært et lukket samfunn og fikk først vei inn dit i 1959. Manndalen har ikke vært så utsatt for fornorskning som sjøsamisk beboelse forøvrig langs kysten. Dette viser seg i at det samiske språket snakkes av mange og at mange sjøsamiske tradisjoner er levende i dag, herunder bruken av lyngshesten, som var nesten utdødd etter krigen.

Om Eilif O. Larsen: tidligere sentral samisk AP politiker,  styreleder i Manndalsforeningen Čáhput Siida (består av alle som er registrert i Manndal) som eier Svartskogen.

 

Mer om Riddu Riđđu kan du finne her

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm