Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet på Riddu

Lyngshestlandet har vært med på Riddu i mange år - de siste årene som del av barnefestivalen.

 IMG 4134

Mange barn får sitt første møte med hest - og blir kjent med lyngshesten i dens kjerneområde. Trivelig for oss og en populær aktivitet i barnefestivalen.

Riddu er en fantastisk flott festival som har en idé og et budskap, som er utrulig viktig for ikke bare den sjøsamiske identiteten, ikke bare for urfolk, men et viktig bidrag til boglede og identitetsforståelse for alle beboere i Nord-Troms og hele Nord-Norge! 

IMG 4148

Det er inspirerende å se hva en god idé, en visjon og godt arbeid over lang tid kan føre til - og ikke minst: her er opplevelser av mange slag; fantastiske konserter, kurs, ungdomsleir, håndtverk og matopplevelser.

Sist redigert torsdag, 13 august 2015 10:11
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm