Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet under endring

Lyngshestlandet sine endringer vi bestå i at vi dreier reiselivstilbudet fra hovedproduktet lange overnattingsturer på fjellet, til kortere turer (inntil 1 dags varighet), gardsbesøk, enkelte aktivitetsdager, samt tilbud om foredrag/bildespill om lyngshesten. Alt med utgangspunkt i garden vår.

Den største endringa vil likevel være at Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Vi vil prioritere prosjekter som tar utgangspunkt i hesterasens kulturelle, geografiske og historiske tilknytning til opprinnelsesregionen, Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være tråd med oppdatert fagkunnskap på relevante fagområder.

Vi vil fortsette med Stall Reisa; opppdrett i liten skala og primært salg av voksne hester.

Nettsida vil etterhvert endre innhold, hvor tidligere og pågående prosjekter presenteres, men først skal det skrives en foretningsmodell og forretningsplan.

 

Vi har også ambisjoner om å legge ut fagartikler og annen aktuell informasjon om hesterasen.

Det kan også være aktuelt med enkelte innlegg i pågående debatter, som dette brevet til Landslagets medlemmer:Åpent brev til alle medlemmer i Landslaget for nordlandshest/lyngshest - januar 2016

 

Sist redigert fredag, 29 januar 2016 12:48
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm