Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Informasjon om hesterasen og om Lyngshestlandet

Lykken er en lyngshest.

Lyngshesten er natur, kultur og næring.

 

Prosjekter og artikler finner du under Lyngshestprosjekter. Vi er i en tidlig fase med utvikling av nye prosjekter for og med hesterasen.

Fagstoff vi tror kan være av interesse er lagt ut.

Reiselivstilbudet er presentert i en litt annen form en tidligere.

Lyngshestlandet sine kompetansetjenester fines i et eget punkt i menyen

 

Sist redigert onsdag, 03 februar 2016 15:02
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm