Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Et spesielt oppdrag

Hverdagsklubben i Nordreisa menighet lærer om hvordan Nordreisa kirke blei bygd - og hvordan tømmeret blei frakta.

Rein demonstrerte hvordan stokkene kanskje blei henta opp til der kirka står, etter at stokkene var fløta ned fra Reisadalen.

Trivelige barn og ungdommer - flink hest, med jobb på et litt uvanlig arbeidssted.

   

Sist redigert onsdag, 11 mai 2016 15:51
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm