Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Status for de nasjonale hesterasene

Endelig presenterer Norsk hestesenter en faglig oppsummering av situasjonen for de nasjonale hesterasene

 

Siri Furre er fagrådgiver i avl ved Norsk Hestesenter. Hennes artikkel viser at vi maksimum har 2300 avlsføre lyngshester! Tallet er dessverre sannsynligvis noe høyt - vi veit at mange ikke melder inn til NHS når hester dør eller hingster kastreres. Mange av hingstene er i dag vallaker og mange av både hopper og hingster i oversikten er nok døde, fordi hingstene og hoppene som er med i oversikten er alle som er født etter 1986 og som ikke er meldt døde eller kastrert. Hvis man teller antall fødte og registrerete individer fra 1990 - 2015 (ca 3500) og regner litt på levealder og fødte føll er populasjonen adskillig mindre enn tallene som NHS sitter på. Jeg er redd vi har hatt enn større avgang enn tilvekst de siste årene. Det er likevel hyggelig at det ser ut til at innavlsnivået er stabilt og effektiv populasjonsstørrelse har økt - all ære til miljøet for dette viktige bidraget for lyngshesten.

Les Siri Furre sin artikkel her

IMG 3869

Sist redigert søndag, 28 august 2016 12:48
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm