Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Nytt stoff på Lyngshestlandet

Nord-Troms museum sin lyngshestutstilling er fortsatt på Storslett, men i løpet av våren går turen til Lyngen. Det er en stor glede å se og høre om begeistrede publikummere. Lærere både i grunnskolen og videregående bruker utstillinga i sitt undervisningsopplegg.

Øystein Fredriksen har vært på Norge Rundt den 03.02.2017. NRK hadde også en flott nettsak om innslaget.

Vi har vært med og arrangert et Fokus Unghest-kurs i desember og ett i januar. Bilder og info om kursene kan du finne på Reisaskeid sin facebookgruppe. Der ligger også bilder fra kjørekurs med Ståle Sagstuen og bilder fra utstilling av kofter inne i lyngshestutstillinga 4. februar 2017.

Birgit (representant for Troms dølahestlag) og Renate Ingebrigtsen (representant fra alsløaget for lyngshest i Troms) var med på ei erfaringssamling om Skeid på Norsk Hestesenter i januar 2017. Se Hanne Fjerdingby Olsen sin presentasjon om Skeid på denne samlinga.

Geirmund skal intervjues i InterReg-prosjektet Our Stories i uke 6, i samme uke starter har Lyngshestlandet, Nordreisa kommune og Nord-Troms museum det første møte om en reiselivs-idé som inkluderer lyngshesten.

LMD har laga en strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser - og de nasjonale rasene er med!, se side 33

 

 

Sist redigert søndag, 05 februar 2017 20:34
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm