Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Riktig god jul til alle våre lyngshestvenner!

Sledeføret har akurat kommet i tide til jul, 10 minusgrader, nysnø og mange kvelder har det vært månelyst! Det er nydelig i Lyngshestlandet!

Året 2019 blir spennende med (forhåpentligvis) nytt prosjekt for Birgit sin del! Prosjektet er fullfinansiert, nå venter vi bare på positivt svar på søknad om deltidspermisjon fra jobben i Mattilsynet.

 

Prosjektet heter "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen; identitetsbærer og berikelse".

Mer informasjon kommer etterhvert!

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm