Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


To sertifiserte kusker hos Lyngshestlandet

For første gang blei det avholdt eksamen for oppdragskusker i Nord Norge

Øystein Fredriksen og Geirmund Vik er nå sertifiserte kusker for oppdragskjøring. Foreløpig har bare fire kusker bestått denne eksamenen i Nord Norge.

                                                        

Geirmund har gjennomført siste del av eksamen                                                Øystein og Yme

 

Flere bilder på vårt galleri og på fotogalleriet til Nord Norsk Hestesenter

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm