Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


2 to-spann hos Stall Reisa

Yme og Bjarke er erfarne spannhester og nå har også Vahkar og Rein kjørt sin første tur sammen i spann

Yme har vært opplæringshest for både Rein og Vahkar og en nydelig søndag i mars spente vi de to ferske to-spann-hestene sammen for første gang. Det gikk helt strålende. Rolige og avslappa begge to!

Flere bilder i galleriet

Reisa Rein med kjørehodelag

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm