Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Bra kjørekurs på NNHS

Øystein og Geirmund med sine to-spann var godt fornøyde etter kurs med Lene Kragh i april

Lene Kragh har blitt en svært populær kursholder på Nord-Norsk hestesenter og kursene blir fulltegnet straks de legges ut og det er kjempeflott !

Øystein og Geirmund var heldige og fikk plass med hvert sitt to-spann. Øystein med Yme og Bjarke som er erfarne både kjørehester og spann-hester.

Geirmund hadde med seg Rein og Vahkar som har gått sammen i spann på to korte turer tidligere. Vahkar er bare 4 år og har derfor ikke så lang erfaring som kjørehest, men spannet fungerte fantastisk godt!

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm