Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Ledige plasser på langtur

Turen går fra 31. juli - 4. august 2010 i Reisa nasjonalpark med oppstart i Reisadalen ved Saraelv

Turene på programmet for 2010-sesongen er fulltegna, bortsett fra noen plasser på L1, med oppstart 31. juli. Turen går fra Saraelv i Reisadalen, inn i Reisa nasjonalpark og ender ved Puntaelv i Reisadalen.

 

Årets første tur starta 15. juni - dette er en tur utenom programmet, som vil gå i all hovedsak i Rungadalen. Det er ikke beite for hesta i fjellet ennå, men nede i dalen og på utmarksslåtta Leppengenta er det bra forhold.

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm