Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vahkar avler godt

Etter føllmønstring i Nordreisa i oktober ser det ut til at Vahkar avler godt

Tre av Vahkar sine fire føll som er født i 2010 møtte på føllmønstring 30.10.2010.

De blei bedømt av Gunn Grønås og Inger Gåre og alle tre blei stilt i kvalitet !

Vakker u Dalumsvinni kval I, Slettmo Rhiddi u. Skåtes Cindy kval II og Gudmundgaard Glede u. Svarta Bjørn kval III.

Se mer om føllmønstringa på alslaget sin side her

Gratulererer !

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm