Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Fem hingster fra Stall Reisa på utstilling i april

Vi er godt i rute med alle fem, men det er arbeid nok fram til innlevering til ub 7. mars og utstilling 9. april

Dette er ikke noe vi satser på å gjøre hvert år, men denne våren skal fem hingster fra vår stall på utstilling. Hele tre stykker skal på utvida bruksprøve, mens to 3-åringer skal på utstilling og gå bruksprøve.

Trollvik Vahkar 5 år, kåra i 2009 og Reisa Svarten 4 år, kåra i 2010, som begge er i vårt eie skal på ub.                         

               

Sofie D. Reksten rir Vahkar, Ingrid Blixgård rir Svarten. Vi er heldige og har god hjelp av flinke ryttere og gode instruktører. Flere bilder fra ridekurs i Nordreisa januar 2011 finner du her

Det er spennende med ub - der skal dyktige folk som har lang erfaring med hest og med denne rasen spesielt, jobbe med hingstene våre i mange uker - det er utrulig interessant både å få se og høre hvordan hingstene presterer og om våre oppfatninger av dem stemmer med testpersonalet og dommernes oppfatning. Alle de fem hingstene er enten født hos oss eller kom til oss i sitt første leveår og vi kjenner foreldrene og deres bruksegenskaper forholdsvis godt, så det er interessant å se hva som er gjenkjennelig og hva som er ulikt mellomforeldre og avkom. Alle fem er i alle fall utrulig positive og samarbeidsvillige slik vi oppfatter dem - om ganske forskjellige som typer både med tanke på eksteriør og lynne.

Vi har også 3-åringen Fagerrauen som skal vises for kåring.

Vi har solgt den andre 3-åringen vår; Reisa Borken, men han står hos oss og skal være fjellhest for oss om sommeren og hans nye eier skal vise ham for kåring. Reisa Riddu, som er 4 år har vi også solgt, med samme avtale som for Borken. Riddu skal på utvida bruksprøve på Nord-Norsk Hestesenter sammen med Vahkar og Svarten.

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm