Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Langturene er fulltegna for 2011

Lyngshestlandet har ledig en 3-dagers tur i juni ! - Dato er ikke endelig fastsatt

Vi tilbyr tre langturer i 2011 og alle er allerede fulltegna !

I juni kan vi tilby en 2 - 3-dagers tur 17. - 19. juni. Andre datoer kan også være mulig. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til for å møte dine ønsker !

Turleder blir Geirmund Vik og John Geir Austvik.

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm