Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Første dag ute etter skaden

Vahkar satte pris på å komme ut noen timer sammen med vallakene

I dag slapp vi Vahkar ut noen timer sammen med Yme, Rein og Årvik. Det satte han pris på !

Hingsteflokken går like i nærheten, men vi har gode strømgjerder, så vi regner med at de holder seg på rett side av gjerdene sine. Vahkar og Svarten vil nok være litt uenige om lederskapet i flokken og det tror vi de skal vente litt med å avgjøre !

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm