Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vi har noe ledig kapasitet til fjellturer i sommer

Vi har noen få ledige plasser igjen på enkelte turer. Vi har også noen få uker ledige for spesialsydde turer !

Vi har noen oppsatte fjellturer med enkelte ledige plasser igjen.

Enkelte uker i juli og august har vi muligheter for å legge opp turer helt etter våre gjester sine ønsker. Se mer under lokale turer.

Sist redigert onsdag, 12 november 2014 20:14
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm