Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vahkar er sluppet med to hopper i år

Skåtes Cindy, som fikk et hoppeføll etter Vahkar i 2010 er her igjen og vi har sluppet Reisa Rosa med ham

Vahkar tar gjerne i mot flere hopper!

Vahkar fikk sitt 5. hoppeføll nylig, under Rungastjerna. Forbrigds Hermine fikk dessverre et dødt føll, hoppe det også. Det vil si at Vahkar foreløpig ikke har noen hingster etter seg, men kanskje det blir under årets hopper.

Vi er spente på om åringshoppene etter ham gjør det godt på utstilling i september, de gjorde det godt som føll!

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm