Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Så var det tid for utstilling igjen

I vår møtte fem hingster fra vår stall på utstilling, nå skal vi vise seks hopper den 3. september på hoppe- og unghestutstilling på NNHS

Reisa Livli e. Ritar u. Reisa Luna. Livli er 9 år, har hatt 2 føll; Reisa Jubilea som er 5 år og Reisa Mollis som er 1 år . Mollis er etter Skogans Origo. Både Jubilea og Mollis skal vises på utstillinga. Livli er 3. premiert tidligere med følgende tallrekke: 8,7,6,8,7 i 2008 og 7,7,6,8,7 og 41p på kjøreprøven i 2006.

            

Reisa Livli med Reisa Mollis 2010                                            Reisa Lara og Reisa Mollis mai 2011

Reisa Yr e. Kimo u. Årra, er nå 7 år og har hatt 2 føll; Reisa Riddu som er 4 år e. Svarvar Fieger og Reisa Lara som er 1 år e. Reisa Cieggavarre. Yr fikk 3. premie som 3-åring, hun blei da stilt som nummer en i kvalitet med følgende tallrekke; 8,7,8,7,7 og tømmekjøringsprøve til 8.

Reisa Yr med Reisa Lara 2010

Reisa Jubilea e. Eliasnes Sofus u. Reisa Livli. Jubilea er 5 år og fikk føll som 3-åring; Reisa Rosa e. Søberg Prinsen. Jubilea er bare vist på uoffisisell føllmønstring på jubileumsutstillinga i 2006 hvor hun fikk babysløyfe og følgende tallrekke: 8,8,7,8,8.

Reisa Jubilea 2010

Reisa Rosa e. Søberg Prinsen u. Reisa Jubilea; 2 år. Rosa er aldri vist før.

Reisa Rosa 2011

Lara og Mollis er vist på uoffisiell føllmønstring i 2010. Mollis blei stilt som nummer fire i kvalitet, Lara fikk sløyfe.

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm