Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


4H på tur

I nydelig septembervær fikk vi besøk av trivelige 4H-ungdommer fra Troms

Vi har etterhvert hatt flere gode samarbeid med 4H.

I flere år har lokale 4H´ere tatt oppgaven sin på hest hos oss. Tidlig på sommeren var vi et av aktivitetstilbudene på kystleiren i Nord-Troms og i september kom en del 4H´ere og hadde en dag i helga hos oss og en dag med elvebåt i Reisaelva. Trivelige og tøffe ungdommer, mange med lite heste-erfaring, men de hadde likevel stor glede av turen.

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm