Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vahkar ser bra ut etter sommeren

Vi tok Vahkar hjem for å skifte gips og bytte beite

Beitesesongen er ikke over ennå - det har vært en veldig flott sommer - men Vahkar trengte gipsbytte og nytt beite.

Vi syns han ser flott ut - sjøl om han har gått med gips i hele sommer - og skal gjøre det noen måneder til, bærer han ikke preg av å ha vært skada.

 

Vi gleder oss til å kunne begynne å jobbe med ham igjen - han er jo en ener som brukshest !

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm