Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Nytt nettverk i startgropa

Lyngshestlandet sammen med ihana!, Kronebutikken og Reisa skinnprodukter vil samarbeide om opplevelsestilbud

Lyngshestlandet, ihana!, Reisa Skinnprodukter og Kronebutikken har starta på et arbeid hvor vi ønsker å danne et nettverk av bedrifter i Nord-Troms som tilbyr opplevelser av høyeste kvalitet med utgangspunkt i "Tre stammers møte", kultur- og naturarv i Nord-Troms.

Dette er spennende arbeid, finansiert av Innovasjon Norge, med prosessveileder Pål K. Medhus fra Høve Støtt AS.

Nordlys-artikkel fra 23.04.12 kan du lese her og bilde til artikkelen ligger her

Link til:  ihana!, Kronebutikken og til facebooksida til Reisa skinnprodukter  

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm