Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Vårens vakreste eventyr

Lamming, følling og en nydelig vår i nord. Trollvik Váhkar sitt første hingsteføll er født og vi har to stashingster til avlstjeneste

Se mer om våre to svært godt bedømte hingster til avlstjeneste under til salgs

Reisa Viirko e. Trollvik Váhkar u. Reisa Mollis ue. Skogans Origo født mai 2013

Viirko har fått eget album

 

Váhkar  og  Álddagas sine fotogallerier er oppdatert

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm