Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Geirmund fikk Nordreisa kommunes ærespris 2013

Lørdag 8. juni blei æresprisen delt ut under Baaskifestivalen - Geirmund var kusk og visste ikke at det var han som skulle tildeles prisen!

 

Prisen blei delt ut av vår varaordfører Halvard Wahlgren - forøvrig en av Geirmunds tøffe ryttere, da hest og ridning var en stor og viktig aktivitet også for gutta i Nordreisa.

Begrunnelsen for prisen var:

"Æresprisen for 2013 tildeles Geirmund Vik som får prisen for sin langvarige og allsidige innsats for lyngshesten. Helt siden han kom hit til Nordreisa for mer enn 40 år siden, har har vært engasjert i arbeidet med bevaring og bruk av denne hesterasen. Hans interesse for lyngshesten var også en av årsakene til at han flytta hit til Nord-Troms.

Geirmund Vik var initiativtaker til å stifte Nordreisa Rideklubb i 1971, den første rideklubben i Nord-Norge. Aktiviteten i og rundt Nordreisa rideklubb har betydd svært mye for mange barn og ungsdommer i Nordreisa.

Han har i en årrekke vært pådriver for og sjøl drevet systematisk avlsarbeid på denne utrydningstruede hesterasen, og han er utrettelig i sitt arbeid med å fremheve lyngshesten som Nord-Troms sin egen hesterase. I de seinere år har han sammen med kona Birgit D. Nielsen startet opp og driver nå både oppdrett og opplevelser av og med lyngshest. Han er en inspirator og har et stort hjerte for denne allsidige hesten. Gjennom sitt arbeid med lyngshesten har han også på en svært positiv måte bidratt til markedsføring og omdømmebygging av Nordreisa og Nord-Troms.

Det er en stor glede å få overrekke Nordreisa kommunes Ærespris 2013 til Geirmund Vik."

Lenke til statutterfor prisen finner du her

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm