Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet har i februar 2020 avslutta forprosjektet "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse". Prosjektet er finansiert av 8 Troms-kommuner, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sparebank1 Nord-Norge. 

Ett prosjekt er i havn: museumsutstilling sammen med Nord-Troms museum: Lyngshestfortellinger, åpna 01.10.2016. Dette er en vandreutstilling som har vært i de fleste Nord-Troms-kommunene i løpet av et par år, og et lite besøk til Midt-Troms tidlig i 2018. Utstillinga er per mars 2019 avslutta.

Vi er også involvert i noen idéer som har med reiseliv, formidling og kontakt med andre land på Nordkalotten. Se mer om InterReg-prosjektet Our Stories her . Vi er også med i det oppfølgende prosjektet My Story.

Vi fikk midler fra Barentssekretariatet for å ta opp igjen det gode samarbeidet med hestemiljøet i Arkhangelsk. De arrangerte en konferanse og en Mezenca/TREC-konkurranse i Mezen i juni 2018. Rapport etter besøk i Mezen 2018

IMG 8240.I

Vi har også fått innvilga prosjektmidler til et forprosjekt med tittelen: "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse". Bidragsytere er 5 Nord-Troms-kommuner , de tre kommunene i Tromsøregionen, Sparebank1 Nord-Norge og Troms Fylkeskommune. Forprosjektet har en varighet på 12 måneder og Birgit har fått 30 % permisjon fra mattilsynet for å jobbe i prosjektet. Prosjektbeskrivelse Lyngshest identitetsbærer og berikelse 2019 - 2020

 

 

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm