Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Birgit har hatt ansvar for flere prosjekter for hesterasen, både som leder for alslaget for lyngshest i Troms i 10 år og som ansatt/tilknytta  ved Nord-Norsk hestesenter i 5 år.

Her har vi lagt ut utvalgte sluttrapporter og artikler fra ulike prosjekter.

Lyngshestlandet:

Sluttrapport Mezen 2018

Blogginnlegg fra antropolog 

Stall Reisa:

Sluttrapport hingsteoppdrett Stall Reisa 2010

Alslaget for lyngshest i Troms:

Sluttrapport Grønåsutvalget 2007Sluttrapport Jubileumsutstilling 2006Sluttrapport lyngshestprosjekt 2006

Sluttrapport forprosjekt lyngshest - mezenhest 2010Sluttrapport lyngshest - mezenhest 2011, Rapport fra NVH om mezenhest

Nord-Norsk Hestesenter:

Sluttrapport utviklingsprosjekt 2009 - 2011Sammenfatning funn spørreundersøkelse, utviklingsprosjekt 2011Sluttrapport "Film, foto og signaturaktivitet", 2013

Birgit har også leda arbeidet med Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene (NHS 2015) og vært med i ulike arbeidsgrupper for utvikling av de nasjonale hesterasene på vegne av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

En del av disse rapporter og publikasjoner vil kunne leses under menypunktet fagstoff

 

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm