Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet eies og drives av Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen

Fra 2005 - 2015 var hovedproduktet lange fjellturer i og ved Reisa nasjonalpark med den nasjonale, Nord-Norske hesterasen nordlandshest/lyngshest, i denne regionen kalt lyngshest.

I løpet av 2016 endra vi aktivitetene slik at hovedfokus vil være igangsetting og deltakelse i prosjekter som kan bidra til bevaring og utvikling av lyngshesten, med utgangspunkt i rasens kulturelle og geografiske opprinnelse i denne regionen.

Dette vil også kunne bidra positivt til økt attraktivitet for regionen både for tilreisende og fastboende. 

Lyngshestlandet kan enkelte ganger på forespørsel tilby opplevelser med utgangspunkt i eget småbruk i Nordreisa.

 

Vi tilbyr også salg av kompetanse innafor de fagområdene som Lyngshestlandet inenhar:

- veterinærfag, stedsutvikling, opplevelsesproduksjon og prosjektledelse.

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm