Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet holder til på Flatvoll/Straumfjordeidet, 3 km nord for Storslett langs E6. Skilt ved veien: "Straumfjordeidet 48 og 50". Storslett er kommunesenteret i Nordreisa og ligger mellom Tromsø og Alta, henholdsvis 21 og 17 mil. Fra begge byene går det buss 2 ganger daglig. Sørkjosen lufthavn, som ligger 4 km fra Storslett, har flyavganger fra og til Tromsø 2 ganger daglig.

Kart over Nordreisa

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm