Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Turledere og medhjelpere som har vært med i Lyngshestlandet 2004 - 2016:
  Geirmund   Birgit    Evald   Øystein
Geirmund Vik, Storslett, 75 år, pensjonert dyrlege, lang erfaring med hest i fjellet. Driver Lyngshestlandet sammen med: Birgit Dorothea Nielsen, Storslett, 56 år, dyrlege, hestevant, litt erfaring med hest i fjellet. Evald Bjerkli, Straumfjord, 55 år, driver Bjerkli Bilde&Design som bl.a. er ansvarlig for Lyngshestlandet sin side. Evald bor i dag i tyskland. Øystein Fredriksen, Storslett, 46 år, fjellvant tannlege med mange års erfaringer med hest i fjellet. Har to hester hos oss og er en viktig medhjelper hele året.
           
Elisabeth Johansen, Storslett, samisklærer på Nordreisa videregående skole. Elisabeth har vært med oss i mange år og er en erfaren turleder og hjelper til gjennom hele året.   Ingrid Blixgård, fra Storslett. Ny medhjelper fra 2011, men ikke ny med hest. Ingrid har vært aktiv med hest i Nordreisa i mange år og har vært mye i fjellet. Ingrid jobber som sjukepleier i Tromsø.  Maria H. Ellingsen, Målselv. Maria har vært med som gjest i 2 år og fra 2012 startet hun med som turleder. Hun jobbet som ride- og kjøreinstruktør ved Nord-Norsk hestesenter, men har nå gjort søring av seg. Renate Karlsen,Storslett, nabo og erfaren hestejente, eier Reisa Svarten, som hun bruker svært allsidig. Var med første gang som leder i 2014. Utdanner seg til sjukepleier.
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm