Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Nytt forprosjekt er innvilga

Mattilsynet har innvilga Birgit 30 % permisjon 1 år fra 1. februar 2019

 

og 8 Troms-kommuner sammen med Sparebank 1 Nord-Norge og Troms Fylkeskommune har innvilga midler!

Da blir det prosjektjobbing for lyngshesten igjen! Veldig stas!

Prosjektbeskrivelsen ligger her

Last modified on Thursday, 21 March 2019 16:01
 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm