Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Trollvik Váhkar sesongen 2018

Váhkar har bedekt to hopper hjemme i Nordreisa i 2017. I 2018 har vi avtale om ei hoppe.

Mer informasjon om han finner du lenger ned på sida.

På slipp hos Aina Berge, Søgne 2014. Foto Silje Ingebrigtsen

 

Vi har ingen flere hester som vi vurderer for salg 

 

Solgt 2016: 
Reisa Bárko født i 2012 e. Reisa Svarten u. Reisa Livli
 
IMG 5311
 
 
Reisa Árat født 2012 e. Fagerrauen u. Reisa Jubilea
 
  
 
 
Reisa Álddagas født 2009e. Holmen Birk, u. Trollvik Riidi
Se mer om ham lenger ned på siden - informasjon fra avlssesongen 2014.
 
 
 

Solgt sommer 2015: Reisa Mollis f. 2010, e. Skogans Origo u. Reisa Livli, hun fikk et hingsteføll etter Trollvik Váhkar 2016.

 

 

Solgt sommer 2014: Reisa Yr, født 2004 e. Komo u. Årra (Molly). Yr fikk et hoppeføll; Tara Svalevinge, etter Reisa Álddagas juni 2015 hos sin nye eier.

 

Solgt sommer 2014: Reisa Rosa født 2009u. Reisa Jubilea e. Søberg Prinsen. Rosa fik et rødt hingsteføll; Ymir falkevinge, etter Reisa Álddagas, hos sin nye eier juni 2015.

   

    

 


 

Til avlstjeneste 2016

Trollvik Váhkar u. Trollvik Ragna ue Ritar, e. Oksnes Ville

1.-premie, kval I, NNHS 2013, dommerkort ligger her

Váhkar vil stå i vårstasjon april og mai 2014, hjemme i Nordreisa. Fra månedsskiftet mai/juni 2014 vil han være på slipp i Søgne (Sørlandet). Ansvarlig for slippet er Aina Berge.

 

Reisa Álddagas, u. Trollvik Riidi ue Oksnes Røder e. Holmen Birk

Kastrert og solgt.

2.premie, kval I, NNHS 2014

Dommerkort eksteriør de siste 3 år ligger her, dommerkort bruksprøver de siste 3 år ligger her

Álddagas vil kunne ta imot hopper hjemme i Nordreisa, eventuelt leies ut for sesongen.  

Han har et hoppeføll og et hingsteføll født i 2013 etter seg og vi venter et føll etter ham under Marte (fra "Lykken er en lyngshest") i 2014.

Foto: Ida Bugjerde

Kåret, kval I klasse 2B NNHS 2013, dommerkort ligger her

Video, tatt opp av Fred Olav Larsen fra utstillinga 2013 ligger her

 

 

  
Til avlstjeneste 2012:  

Trollvik Vahkar, har fått videreført sin avlsgodkjenning for 2012 og har inntil 4 hopper igjen på sin kvote. Han tar i mot hopper hjemme i Nordreisa i sommer.

Vahkar blei kåra i 2009, og utsatt for en ulykke under ub 2011, slik at han ikke fikk gjennomført hele testperioden, men han har fått godkjent resultatene for testperioden: Ridning: 9, kjøring 9, arbeidskjøring 9,5, ridbarhet 7,5, løshopping 7,5, kjøring i trafikk 9, oppførsel på stall 10, helhetsvurdering 9,5, lynne 9. Link ligger her

 

Tre av Vahkar sine 4 føll fra 2010 er vist på uoffisiell føllmønstring. De blei stilt i kvalitet alle tre, som nummer 1, 2 og 3 av de 7 viste føllene. To hopper blei vist som åringer og blei stilt som nummer 1 og 2 i kvalitet. Ei Váhkardatter på 2 år; Slettmo Riddhi blei dagens hest på NNHS i 2012 og hans yngste datter; Reisa Ráhkis blei beste hoppeføll på føllmønstringa samme år.

Link til Vahkars dommerkort som 3-åring ligger her

 

 

Reisa Álddagas; f. 2009 under Trollvik Riidi e. Holmen Birk. Álddagas blei kåra, stilt i kvalitet II og mottok en ekstra kvalitetssløyfe fra Landslaget på hingsteutstillinga i april 2012. Han tar han i mot hopper hjemme i Nordreisa i vårstasjon og skal til Helgeland i sommer.

Álddagas har samme mor som Reisa Borken som blei kåra i fjor. Han er en av to avkom etter Holmen Birk. Álddagas er barnebarn til Trollvik Bjarke - en fantastisk brukshest. Han har også Oksnes Røder og Ritar bak seg på morssiden - så her er det mange gode brukshester bak ham i stammen.

Både Riidi og Birk har svært gode bevegelser og er godt vinkla - vi ser fantastisk lette, ledige bevegelser hos Alddagas med god haseaksjon, veivinnende og med svev. Link til dommerkortet ligger her

  

 

 

     

 

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm